Privacy Policy
12624
page-template-default,page,page-id-12624,wp-custom-logo,theme-strata,_masterslider,_ms_version_3.8.1,strata-core-1.1.1,woocommerce-no-js,wcz-woocommerce,strata-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-54

Privacy Policy

oguz

WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Verway Kozmetik Türkiye (“Şirket”), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu “Gizlilik Politikası” kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Şirket Tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.


Veri Sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 0925077623700001 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Maslak 1453 Taşyoncası Sk. T4A 36 adresinde bulunan Verway Kozmetik Türkiye (Şirket) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

Şirket, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası metni, Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve veri sorumlusu olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.


Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. İnternet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

– İsim

– Soyisim

– Adres

– Posta kodu

– E-mail

– Telefon/Fax numarası

– Kredi kartı numarası

– Kimlik numarası

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayacısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktarılacağını taahhüt eder.

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

– Web sitelerine erişim

– Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

– Reklam ve pazarlama

– Analizler ve pazar araştırması yapma

– İnternet sitesini yönetme ve kayıt tutma

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket sorumlu değildir.


Çocukların Gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamamaktadır. Eğer 18 yaşının altındaysanız lütfen Hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasilerinin işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.


Çerez Kullanımı

Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır.

İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

– Sitedeyken ziyaret edilen diğer sitelerin adları

– İnternet sitesini bulmak amacı ile kullanılan kelimeler

– İnternet servisi sağlayıcısının ismi

– IP adresi ve/veya konumu

– Erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi

– ________


Online Alışveriş İçin Gereken Veriler

Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığınız ürün alışverişlerde güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.


Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar

Şirket internet sitesi, içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Şirket bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.


Sosyal Medya

Şirket internet sitesi üretilen ürünlerin sosyal medya ağlarında paylaşılabilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir. Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda çalışmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.


Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Şirket, gizlilik veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline aloe-world.com adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası’nın değiştirilmesinden sonra Şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Paylaşılan kişisel veriler müşterilere verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek için veya bu imkanları sunabilecek kişi ve kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için; reklam tercihlerini analiz etmek için 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.


Verileri Saklama Süresi

Üye olurken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak için abone olunan bültenlere abonelik devam ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.


Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, Verway Kozmetik Türkiye ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Verway Kozmetik Türkiye ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/ yurtdışı iştiraklerimiz; başta Verway Kozmetik Türkiye altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “Verway Kozmetik Türkiye Çerez Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.


KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden (07.04.2016) önce toplanmış olan veriler, Kanunun yürürlük tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir sene içinde aksi bir irade beyanında bulunulmaması halinde bu Kanuna uygun kabul edilir. Kanunun yürürlük tarihinden önce alınan rızanın Kanuna uygun olabilmesi için genel hukuk kurallarına uygun olması ve bir sene içinde aksine bir irade beyanında bulunulmamış olması gerekir.


Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11’de düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

  • Düzeltme hakkı,
  • Silme hakkı,
  • İşlemeyi kısıtlama hakkı,
  • Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı,
  • Veri taşınabilirliği hakkı.

Kişisel verilerin, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkına sahiptir. Şirket, verilerin işlenmesine ilişikin olarak koruması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Şirket verilerin işlenmesini durduracaktır.

Kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır.

Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle Şirketimizin hello@aloe-world.com kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz:

Maslak 1453 Taşyoncası Sk T4A 36 Maslak Istanbul Türkiye

WEBSITE PRIVACY POLICY

Verway Kozmetik Turkey (“Company”) has adopted as a principle to ensure the confidentiality of the information shared by the people visiting the website. For this reason, this “Privacy Policy” has been created to inform you by explaining which information of individuals is processed, in what ways, with which third parties this information is shared in accordance with the law and within the scope of your permission, and how it is protected by the Company. In addition, within the framework of this Privacy Policy, it is stated how you can control the accuracy of this information and how you can have this information deleted by applying to the Company’s website when requested. All services offered by the Company to individuals through all channels will be briefly referred to as “Service”.

Data Controller

Personal data refers to any information relating to an identified or identifiable natural person, such as name, surname, date of birth or telephone number.

Your personal data is registered with the registry number 0925077623700001 at the Istanbul Trade Registry in the capacity of data controller and the company head office is in Maslak 1453 Taşyoncası Sk. It is processed by Verway Kozmetik Turkey (Company), located at T4A 36, within the framework of this Privacy Policy, in particular the Law on Protection of Personal Data No. 6698 (KVKK), relevant legislation regulations and competent authority decisions/announcements.

The company respects your concerns regarding the protection of your privacy and personal data. In this context, the Company processes your personal data in accordance with the provisions of all legislation on the protection of personal data, especially the KVKK, ensures that your data is hosted securely and takes all necessary security measures against possible unlawful access.

The text of this Privacy Policy includes which personal data categories are collected by the Company through the channels specified below, for which processes and purposes they are processed, to which recipient groups they are transferred, your rights regarding the protection of your personal data and other explanations that the Company should inform you as a data controller within the scope of the disclosure obligation.

Scope of Privacy Policy and Collected Data

Information to be used and processed by a specific person is only possible if that person voluntarily enters data or gives his explicit consent on this matter. Entering data or giving express consent in this regard is an indication that the person agrees with the conditions stated below. When the website is visited, some information is stored on the website servers.

These data can be:

– Name

– Last name

– Address

– Post code

– e-mail

– Telephone/Fax number

– Credit Card Number

– Identification number

In line with these data, some conclusions are drawn about the site user. However, this personal data can only be used anonymously. In case this data is transferred to an external service provider, necessary actions are taken to transfer it within the framework of current legal regulations regarding data security.

In the event that personal information is provided voluntarily, the Company undertakes to use and process or transfer this information within the limits stipulated in the law or specified in the user’s acceptance declaration.

The purposes of using personal data and cookies are listed below:

– Access to websites

– Ensuring communication with users

– Advertising and marketing

– Conducting analysis and market research

– Managing the website and keeping records

As part of the service provided, the Company may obtain and transfer information about service users within the scope of this Privacy Policy. Such information transfers are made in accordance with the conditions determined by third parties, existing contracts with third parties and current legislation in force. This Privacy Policy does not reflect the privacy practices of third parties to whom information is transferred, and the Company is not responsible for their privacy policies or practices. This Privacy Policy Information collected by applications outside the control of the Company, information collected by third-party websites and platforms, information collected by third parties through links on the Company website, or headlines, campaigns and other advertisements or other advertisements on third-party websites sponsored or participated by the Company. Does not include promotions. The Company is not responsible for the actions taken regarding the personal data collected, stored and used by third parties through their own websites.

Children’s Privacy

We do not knowingly collect data from children under the age of 18 on our website. If you are under the age of 18, please do not share any of your personal data using the Services.

At this point, children’s parents or guardians are expected to help them in the implementation of this Privacy Policy by educating their children not to share their personal data.

Use of Cookies

The company may obtain some of the aforementioned personal data by using a technical communication file (cookie). The technical communication files mentioned are small text files that a website sends to the user’s browser to be stored in the main memory. The technical communication file stores status and preferences about a website, making it easier to use the Internet. The technical communication file helps to obtain statistical information indicating how many people use the website, for what purpose, how many times a person visits the website and how long they stay, and to dynamically generate advertisements and content from specially designed user pages for users. The technical communication file is not designed to retrieve data or any other personal data from main memory or emails.

The cookies used on the website are as follows:

– Names of other sites visited while on the site

– Words used to find the website

– The name of the Internet service provider

– IP address and/or location

– Operating system of the accessing computer

– ________

Data Required for Online Shopping

The company cares about your security when shopping for products on the website. For this reason, your credit card information is only used during the ordering process and is not kept in the database.

Links to Other Websites

The company website may contain links/links that lead to third party websites, and this Privacy Policy does not apply to these websites. The company does not accept any responsibility for these websites.

Social media

The company website provides embedded links to some social media networks so that the products produced can be shared on social media networks. These linked services only work if approved, and the purpose of these social media links is to view the site content and to share it with your friends and relatives when requested. Data sharing regarding these referred social media networks is subject to the privacy policies they declare on their sites. It is important that you review these privacy policies as well.

Information Update and Change

The Company may change the content of this Privacy Policy at any time in order to keep the privacy data protection principles up to date and comply with the relevant legislation. The changed Privacy Policy is announced on the Company website. You can always access the current version of the Privacy Policy at aloe-world.com. If you continue to use the Company’s services or applications after this Privacy Policy has been changed, you will be deemed to accept the changes. The provisions of the Privacy Policy that the company has made come into force on the date they are published on the website.

Categories of Personal Data Processed and Purposes of Processing Personal Data

Shared personal data in order to fulfill the requirements of the services provided to the customers in accordance with the requirements of the contract and technology, and to improve our products and services; In order to provide information to prosecutors’ offices, courts and relevant public officials on matters of public security and legal disputes, upon request and in accordance with the legislation; In order to provide a wide range of opportunities to our members or to share these opportunities with individuals and institutions that can offer them within the legal framework; It will be processed in accordance with KVKK numbered 6698 and related secondary regulations in order to analyze advertising preferences.

Data Retention Period

The data shared directly while becoming a member is stored for the duration of the membership period. Shared data is stored as long as the subscription to the newsletters subscribed to in order to be informed about the campaigns continues.

How Personal Data Can Be Processed

Pursuant to the Law on Protection of Personal Data No. 6698 (KVKK), personal data shared with Verway Kozmetik Turkey is obtained, recorded, stored, modified, rearranged, completely or partially, automatically or by non-automatic means provided that it is a part of any data recording system, in short, the data It can be processed by us as the subject of any transaction performed on it. Any operation performed on data within the scope of KVKK is considered as “processing of personal data”.

Information About Third Persons Or Organizations To Which Personal Data Can Be Transferred

Persons and organizations to whom personal data shared with Verway Kozmetik Turkey can be transferred for the above-mentioned purposes; main shareholders, shareholders, advertisers, our direct or indirect domestic/foreign affiliates; Program partner organizations, domestic/foreign organizations and other 3rd party organizations, with which we receive services, cooperate with, to carry out our activities or as a Data Processor, especially member companies using Verway Kozmetik Turkey infrastructure, and not limited to persons and organizations related to the service provided. individuals and organizations. Your data may be exceptionally shared with official institutions within our legal obligations for binding requests from the courts.

Our regulations regarding cookies to be used for advertising purposes are “Verway Kozmetik Turkey Cookie Policy” and it forms a part of the “Privacy and Personal Data Protection Policy” you are currently reading. Please click to learn about our Cookie Policy.

Personal Data Obtained Before the Entry into Force of the KVKK

The data collected before the effective date of the Personal Data Protection Law (07.04.2016), the consents obtained in accordance with the law before the effective date of the Law, are considered in accordance with this Law, unless a contrary statement of intent is made within one year. In order for the consent obtained before the effective date of the Law to be in compliance with the Law, it must comply with the general legal rules and no contrary declaration of will has been made within one year.

Data Subject’s Rights

The data subject can always exercise his right of access to his data. In addition, if the relevant conditions are fulfilled, the rights set forth in article 11 of the KVKK and the rights stated below can be exercised.

right of rectification,
right to delete,
the right to restrict processing,
The right to raise a complaint through the competent data protection supervisory authority,
The right to data portability.

In the case of activities related to the processing of personal data on the basis of which the Company has a legal benefit, the data subject has the right to object to the processing of personal data due to the reasons arising as a result of the particular situation. The Company will stop the processing of data as long as the Company cannot prove that there is an important justification for the processing of the data above the interests, rights and freedoms that it should protect, or if this process serves purposes such as making, exercising or defending legal claims.

In case of consent to the processing of personal data, it is possible to withdraw consent.

Within the scope of the law, you can send all kinds of requests, complaints and suggestions regarding your personal data to the address below, with documents proving your identity and your petition containing your request, or to our Company’s registered e-mail address hello@aloe-world.com by using a secure electronic signature.

Our address:

Maslak 1453 Tasyoncasi Sk T4A 36 Maslak Istanbul Turkey

Would You Like To Get More Information?

Contact Now
close-link