Distance Sales Agreement
12630
page-template-default,page,page-id-12630,wp-custom-logo,theme-strata,_masterslider,_ms_version_3.8.1,strata-core-1.1.1,woocommerce-no-js,wcz-woocommerce,strata-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-54

Distance Sales Agreement

oguz

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET: Verway Kozmetik LTD

ADI/UNVANI:Sercan Afacan

EPOSTA:s.afacan@verway.com

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler ve / veya denendikten sonra, SATICI dan kaynaklı bir ayıp/gizli ayıp bulunmaksızın, kullanımdan kaynaklı hasara uğramış, tekrar satışı mümkün olmayacak şekilde kumaşı zedelenen, lekelenen, dikişi yıpratılmış, çatlatılmış ürünlerin iadesi ya da değişimi mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

22. İç giyim ürünleri, mayo, bikini ürünlerinin iade edilebilmesi için hijyen bantının çıkarılmamış, ürünün tekrar satılabilir niteliğini değiştirecek bir duruma getirilmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

23.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

24.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak:

Garanti-Ümraniye San.Şb.-TL- TR57 0006 2000 7870 0006 2961 04
Garanti Ümraniye San.Şb. Euro Hs. TR83 0006 2000 7870 0009 0830 28
Verway Kozmetik Türkiye

hesabımızdan (TL) yapabilirsiniz.

25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

DISTANCE SALES AGREEMENT
GENERAL:

1. If you place an order electronically through the website you are using, you are deemed to have accepted the preliminary information form and user agreement presented to you.

2. Buyers are subject to the provisions of the Law No. 6502 on the Protection of the Consumer and the Regulation on Distance Contracts (RG: 27.11.2014/29188) and other applicable laws regarding the sale and delivery of the product they have purchased.

3. The shipping charges, which are the product shipping costs, will be paid by the buyers.

4. Each purchased product is delivered to the person and/or organization at the address indicated by the buyer, provided that it does not exceed the legal period of 30 days. If the product is not delivered within this period, Buyers may terminate the contract.

5. The purchased product must be delivered in full and in accordance with the qualifications specified in the order and with documents such as warranty certificate, user manual, if any.

6. If it becomes impossible to sell the purchased product, the seller has to notify the buyer in writing within 3 days of learning about this situation. The total price must be returned to the Buyer within 14 days.

IF THE PRICE OF THE PRODUCT PURCHASED IS NOT PAID:

7. If the Buyer does not pay the price of the purchased product or cancels it in the bank records, the Seller’s obligation to deliver the product ends.

SHOPPING MADE WITH THE UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD:

8. After the product is delivered, if it is determined that the credit card to which the buyer has paid is used unfairly by unauthorized persons and the price of the sold product is not paid to the Seller by the relevant bank or financial institution, the Buyer shall pay the shipping cost of the product subject to the contract within 3 days to the SELLER. must be returned to the SELLER.

IF THE PRODUCT CANNOT BE DELIVERED WITHIN THE TIME FOR UNPROSECTED REASONS:

9. If force majeure occurs that the Seller cannot foresee and the product cannot be delivered on time, the Buyer is notified. The buyer may request the cancellation of the order, the replacement of the product with a similar product or the delay of delivery until the obstacle is removed. If the buyer cancels the order; If he has made the payment in cash, this fee will be paid to him in cash within 14 days from the date of cancellation. If the buyer has made the payment by credit card and cancels it, the product price will be returned to the bank within 14 days from this cancellation, but it is possible that the bank will transfer it to the buyer’s account within 2-3 weeks.

BUYER’S OBLIGATION TO CHECK THE PRODUCT:

10. The buyer will inspect the contracted goods/services before receiving them; dented, broken, torn packaging, etc. damaged and defective goods / services will not be received from the cargo company. The received goods/services shall be deemed to be undamaged and intact. The BUYER has to carefully protect the goods/services after delivery. If the right of withdrawal is to be used, the goods/services should not be used. Invoice must be returned along with the product.

RIGHT OF WITHDRAWAL:

11. BUYER; Within 14 (fourteen) days from the date of delivery of the purchased product to himself or to the person/organization at the address indicated, he can use his right to withdraw from the contract by rejecting the goods without taking any legal or criminal responsibility and without giving any reason, provided that he notifies the SELLER via the contact information below.

12. CONTACT INFORMATION TO BE NOTIFIED OF THE SELLER’S RIGHT OF WITHDRAWAL:

COMPANY:Verway Kozmetik LTD

NAME/TITLE:Sercan Afacan

EMAIL:s.afacan@verway.com

 

DURATION OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL:

13. If it is a service purchased by the buyer, this 14-day period starts from the date of signing the contract. Before the expiry of the right of withdrawal, the right of withdrawal cannot be exercised in service contracts where the performance of the service has started with the approval of the consumer.

14. The costs arising from the use of the right of withdrawal belong to the SELLER.

15. In order to exercise the right of withdrawal, a written notification must be given to the SELLER by registered mail, fax or e-mail within 14 (fourteen) days and the product must not be used within the framework of the provisions of the “Products for which the Right of Withdrawal cannot be exercised” regulated in this contract.

USE OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL:

16.3. The invoice of the product delivered to the person or the BUYER, (If the invoice of the product to be returned is corporate, it must be sent together with the return invoice issued by the institution when returning it. Order returns whose invoices are issued on behalf of the institutions cannot be completed unless a RETURN INVOICE is issued.)
17. Return form, The products to be returned must be delivered complete and undamaged, together with the box, packaging and standard accessories, if any.

RETURN TERMS:

18. The SELLER is obliged to return the total price and the documents that put the BUYER under debt to the BUYER within 10 days at the latest from the receipt of the withdrawal notification and to return the goods within 20 days.

19. If there is a decrease in the value of the goods due to the BUYER’s fault or if the return becomes impossible, the BUYER is obliged to compensate the SELLER’s losses at the rate of the BUYER’s fault. However, in the changes and deteriorations that occur due to the proper use of the goods or products within the period of the right of withdrawal.

20. In case of falling below the campaign limit amount set by the SELLER due to the exercise of the right of withdrawal, the discount amount used within the scope of the campaign is cancelled. PRODUCTS THAT CANNOT BE USED WITH THE RIGHT OF WITHDRAWAL: 21. Underwear items that are prepared according to the BUYER’s request or clearly personal needs and that are not suitable for return, products that are not suitable for return in terms of health and hygiene if the package is opened by the BUYER after delivery to the BUYER, and / or after being tried, the SELLER It is not possible to return or exchange products that have been damaged due to use, whose fabric is damaged, stained, seams worn or cracked in a way that will not be possible to resell, without a defect/hidden defect arising from it. In addition, before the expiry of the right of withdrawal, it is not possible to exercise the right of withdrawal regarding the services that have been started with the approval of the consumer, in accordance with the Regulation. 22. In order for underwear, swimwear and bikini products to be returned, the hygiene tape must not be removed, they must not be in a condition that would change the resellable quality of the product, they must be intact and unused. CASE OF DEFERRED AND LEGAL CONSEQUENCES 23. The BUYER accepts, declares and undertakes that he will pay interest and be liable to the bank within the framework of the credit card agreement between the cardholder bank and the bank in case of default in the case of making the payment transactions with a credit card. In this case, the relevant bank may take legal action; may claim the costs and attorney’s fees to arise from the BUYER, and in any case, in the event that the BUYER defaults due to its debt, the BUYER accepts that he will pay the damage and loss suffered by the SELLER due to the delayed performance of the debt. PAYMENT AND DELIVERY 24. By Bank Transfer or EFT (Electronic Funds Transfer): Garanti-Ümraniye San.Şb.-TL- TR57 0006 2000 7870 0006 2961 04 Garanti Umraniye San.Sb. Euro Hs. TR83 0006 2000 7870 0009 0830 28 Verway Cosmetics Turkey You can do it from our account (TL). 25. With your credit cards on our site, you can take advantage of online single payment or online installment opportunities for all kinds of credit cards. In your online payments, the amount will be withdrawn from your credit card at the end of your order.

Would You Like To Get More Information?

Contact Now
close-link